top of page

CLASSES DE SAXO

Classes individuals, personalitzades i adaptades al nivell de l'alumne, tots els nivells.

Músic saxofonista amb més de 20 anys d'experiència tant docent com professional.

Tècnica: embocadura, respiració, afinació, so, lectura,  interpretació i expressió melòdica (repertori).

Llenguatge musical i solfeig.
Improvisació: conceptes harmònics (harmonia moderna), anàlisi, transcripció de solos,  improvisació sobre diferents bases rítmiques o musicals. 
Jazz, blues, rock, funk, latin, bossa, clàssic.

 

ESTUDI PROPI  I TAMBÉ ONLINE (SKYPE, ZOOM, etc).


 
Roser Monforte: 676 129 357
rmogasc@gmail.com

bottom of page