ENGLISH

SAX LESSONS

Individual classes, personalized and adapted to the level of the student, all levels.

A saxophonist with more than 20 years of teaching and professional experience.

Technique: mouthwash, breathing, tuning, sound, reading, interpretation and melodic expression (repertoire).

Musical language and solfeo.

Improvisation: harmonic concepts (modern harmony), analysis, solo transcription, improvisation on different rhythmic or musical bases.

Jazz, blues, rock, funk, latin, bossa, classic.

IN MY STUDY, AT YOUR HOME OR ALSO FOR SKYPE (online).

Roser Monforte: 676 129 357

rmogasc@gmail.com

CATALÀ

CLASSES DE SAXO

Classes individuals, personalitzades i adaptades al nivell de l'alumne, tots els nivells.

Músic saxofonista amb més de 20 anys d'esperiència tant docent com professional.

Tècnica: embocadura, respiració, afinació, so, lectura,  interpretació i expressió melòdica (repertori).

Llenguatge musical i solfeig.
Improvisació: conceptes harmònicos (harmonía moderna), anàlisi, transcripció de solos,  improvisació sobre diferents bases rítmiques o musicals. 
Jazz, blues, rock, funk, latin, bossa, clàssic.

 

ESTUDI PROPI, CLASSES A DOMICILI I TAMBÉ PER SKYPE (online).
 
Roser Monforte: 676 129 357
rmogasc@gmail.com

© 2023 por La Mica Díaz. Creado con Wix.com